Trung học phổ thông Chi Lăng Gia Lai
Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
 • Huỳnh Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV tài vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0398.733.998
 • Đỗ Thị Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV tài vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0989.4567.15
 • Hà Thị Ngọc Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV tài vụ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979681181
 • Đỗ Đức Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV học vụ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0935073469
  • Email:
   ducsinhgl@gmail.com
 • Phạm Thị Ngọc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0798483379
 • Nguyễn Thành Hải Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966656171
 • Đỗ Bách Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0933222358
  • Email:
   bachkhoank@gmail.com
Thời tiết